Home

کاهش ارزش سهام صعود کرده توییتر با شایعه ای دیگر

ارزش سهام توییتر که رشدی 20 درصدی پیدا کرده بود، تغییر جهت داده و به سمت پایین جدول بورس حرکت کرد.

از: باشگاه خبرنگاران
کاهش ارزش سهام صعود کرده توییتر با شایعه ای دیگر
  test