Home

به سیامند رحمان، قوی ترین مرد دارای معلولیت جهان رای دهید !

وب سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک، بار دیگر سیامند رحمان را برای دریافت عنوان بهترین ورزشکار ماه نامزد کرد.

شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
به سیامند رحمان، قوی ترین مرد دارای معلولیت جهان رای دهید !
به گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان ، کمیته بین المللی پارالمپیک بار دیگر سیامند رحمان را برای دریافت عنوان بهترین ورزشکار ماه نامزد کرد.
این بار پنج ورزشکار دیگر در کنار رحمان برای دریافت عنوان بهترین ورزشکار ماه سپتامبر سال 2016 کاندید شده اند.
برای رای دادن به قهرمان خوب کشورمان به وب سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک به آدرس www.paralympic.org مراجعه فرمایید.