گوش شنوایی برای حرف‌هایم نیست

فیلم‌های من هیچ‌گاه مخاطب زیادی نداشته است، اما حالا دیگر مطمئن شدم هیچکس حرف‌هایم را نمی‌شنود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
گوش شنوایی برای حرف‌هایم نیست