Home

اسامی آزادکاران اعزامی به رقابت های جهانی اعلام شد

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان برای حضور در رقابت های جهانی که در کشور ترکیه برگزار می شود اعلام شد.

از: باشگاه خبرنگاران
اسامی آزادکاران اعزامی به رقابت های جهانی اعلام شد