روایت واقعه کربلا در اینستاگرام سفیر ایران در انگلستان+اینستاپست

حمید بعیدی نژاد با انتشار پستی در اینستاگرام خود واقعه کربلا را به تصویر کشید.

<
از: باشگاه خبرنگاران
روایت واقعه کربلا در اینستاگرام سفیر ایران در انگلستان+اینستاپست