Home

سیامند رحمان عنوان بهترین ورزشکار ماه سپتامبر را بدست آورد

سیامند رحمان در نظر سنجی بهترین ورزشکار ماه سپتامبر سال 2016 که از سوی کمیته بین المللی پارالمپیک برگزار شده بود،عنوان اول را بدست آورد.

از: باشگاه خبرنگاران
سیامند رحمان عنوان بهترین ورزشکار ماه سپتامبر را بدست آورد
  test