جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد/سرپرستان کاروان ها مشخص شدند

نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با بررسی اصلاح اساسنامه فدراسیون‌ها صبح امروز برگزار شد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد/سرپرستان کاروان ها مشخص شدند