Home

اردوی تیم ملی از 26 مهرماه آغاز می شود

اردوی تیم ملی کشتی پهلوانی برای حضور در رقابت های جهانی بلاروس، از روز ۲۶ مهرماه در خانه کشتی تهران، برگزار می شود.

از: باشگاه خبرنگاران
اردوی تیم ملی از 26 مهرماه آغاز می شود