علیپور:اصلاح اساسنامه به زودی به پایان می رسد/ در جریان حرف های مرادی نیستم

عضو کمیسیون اجرایی کمیته ملی المپیک گفت:اساسنامه کمیته ملی المپیک از یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

<
از: باشگاه خبرنگاران
علیپور:اصلاح اساسنامه به زودی به پایان می رسد/ در جریان حرف های مرادی نیستم