Home

عربستان باید نقش ایران در منطقه را بپذیرد+توئیت

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلستان قسمتی از صحبت هایش در نشست پارلمان انگلیس را درصفحه توییترش منتشر کرد.

از: باشگاه خبرنگاران
عربستان باید نقش ایران در منطقه را بپذیرد+توئیت