گزارش بعیدی نژاد از نشست پارلمان انگلیس

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
گزارش بعیدی نژاد از نشست پارلمان انگلیس

حمید بعیدی نژاد " سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس در صفحه اینستاگرامش گزارشی از نشست پارلمان انگلیس ارائه داد.


به گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون در فضای مجازی گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛حمید بعیدی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و سفیر ایران در انگلستان در صفحه اینستاگرامش قسمت هایی از  صحبت های نشستی که در پارلمان انگلیس در خصوص "روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان" تشکیل شده بود را منتشر و عنوان کرد ما در اين جلسه با اشاره به سياستهاي خصمانه عربستان عليه ايران بويژه در طول سالهاي جاري از جمله در جريان حج و بروز فاجعه منا، تاكيد نموديم.
بعیدی نژاد نوشت:"ديروز جلسه اي در پارلمان انگليس در خصوص "روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان" با حضور نمايندگان مجلس و برخي از محققين برگزار شد. ما در اين جلسه با اشاره به سياستهاي خصمانه عربستان عليه ايران بويژه در طول سالهاي جاري از جمله در جريان حج و بروز فاجعه منا، تاكيد نموديم كه ريشه بسياري از بدبيني ها و اشتباهات پي در پي سياست خارجي عربستان در اين امر نهفته است كه آنها لجوجانه حاضر نيستند واقعيتهاي ژئوپلتيك منطقه و نقش تاريخي ايران در منطقه را برسميت بشناسند و بر عكس همه كشورهاي متحدخودرا در برابر دو راهي انتخاب ميان كار با سعودي و يا همكاري با ايران قرارداده اند. در صورتيكه سعوديها حاضر به پذيرش واقعيت مسلم موجود و پذيرش نقش منطقه اي ايران شوند، نه تنها تنش هاي موجود بين دو كشور قابل رفع هستند بلكه ظرفيتهاي سياسي دو كشور براي همكاري ميتواند بيش از پيش به ارتقاء صلح و امنيت در منطقه كمك نمايد. 
برخي از اعضا در اين جلسه اظهار داشتند كه وقت آن رسيده است كه در منطقه خليج فارس ترتيبات جديدامنيت منطقه اي با حضور تمامي كشورهاي منطقه شامل شش كشور حوزه جنوبي خليج فارس و ايران و عراق تشكيل شود. براي همه جالب بود كه ما اعلام كرديم كه اين پيشنهاد را ايران حدود بيست سال پيش بعد از جنگ دوم خليج فارس و براي جلوگيري از درگيري جديد در منطقه پيشنهاد نموده است."
گزارش بعیدی نژاد از نشست پارلمان انگلیس
jkkjkjkjkj