Home

کشف اجرامی اسرارآمیز در آسمان + عکس

دانشمندان دو جرم کیهانی شگفت‌انگیز یافته‌اند که در زمانی کمتر از یک دقیقه، در طیف پرتو X صدها برابر درخشان‌تر می‌شوند و سپس با گذشت یک ساعت به وضعیت معمول خود بر می‌گردند.

از: باشگاه خبرنگاران
کشف اجرامی اسرارآمیز در آسمان + عکس
  test