فرانسه: با عضویت در اتحادیه اروپا سالانه 9 میلیارد یورو ضرر می دهیم

حزب جبهه ملی فرانسه اعلام کرد این کشور سالانه 9 میلیارد یورو به سبب عضویت در اتحادیه اروپا ضرر می کند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
فرانسه: با عضویت در اتحادیه اروپا سالانه 9 میلیارد یورو ضرر می دهیم