نتایج اولیه انتخابات ایسلند: حمایت اندکِ مردم از حزب دزدان دریایی

با وجود پیش بینی ها در خصوص احتمال پیروزی حزب دزدان دریایی در انتخابات پارلمانی ایسلند، نتایج اولیه انتخابات به گونه دیگری بود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
نتایج اولیه انتخابات ایسلند: حمایت اندکِ مردم از حزب دزدان دریایی