تنها یک بازیکن در سطح جهانی در لیگ برتر انگلیس بازی می کند

الن شیرر بیان کرده است که در لیگ برتر انگلیس تنها یک بازیکن حضور دارد که در سطح جهانی بازی می کند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
تنها یک بازیکن در سطح جهانی در لیگ برتر انگلیس بازی می کند