قاسمی ساخت سریال «دختر شینا» را تایید كرد

برای ساخت این فیلم هماهنگی‌های لازم با معاونت سینمایی حوزه هنری و بهناز ضرابی‌زاده، نویسنده كتاب، انجام شده است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
قاسمی ساخت سریال «دختر شینا» را تایید كرد