رشد ۴.۴۱ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمانی

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل ۴.۴۱ درصد افزایش یافته است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
رشد ۴.۴۱ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده نهاده‌های ساختمانی