انفجار در خط لوله گاز در آلابامای آمریکا

بر اثر انفجار در خط لوله گاز در ایالت آلاباما در آمریکا، چند نفر مجروح شدند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
انفجار در خط لوله گاز در آلابامای آمریکا