Home

اردوی آزادکاران نونهال 21 آبان ماه آغاز می شود

از روز 21 آبان ماه و برای حضور در رقابت های بین المللی روز جهانی کودک اردوی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان در خانه کشتی شماره 2 برگزار می شود.

از: باشگاه خبرنگاران
اردوی آزادکاران نونهال 21 آبان ماه آغاز می شود