خودآگاهی تصویری کلی از واقعیت های زندگی است

جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵
خودآگاهی تصویری کلی از واقعیت های زندگی است

فرد می‌تواند با شناخت نقاط قوت و ضعف خود به راحتی مسائل و مشکلات را حل کند و تصویر مثبتی از خویش داشته باشد.


امیرلطفی‌حقیقت روان‌شناس در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مهارت خودآگاهی و تأثیر آن بر زندگی فرد، اظهار داشت: باداشتن مهارت خود آگاهی، فرد می‌تواند با شناخت نقاط قوت و ضعف خود به راحتی مسائل و مشکلات را حل کند و تصویر مثبتی از خویش داشته باشد.
وی افزود: فردی که به خود آگاهی برسد دیگر با خود تعارفی ندارد و همچنین با انتخاب‌های درست و به جا، شناخت جایگاه، توانایی های جسمی و فیزیکی خویش درهمه سطوح و ابعاد زندگی موفق خواهد شد.
این روان‌شناس تاکید کرد: اگر افراد خودآگاهی نداشته باشند اعتماد به نفس هم ندارند و به همین دلیل همیشه در حال تشویش و نگرانی هستند، درنتیجه دچار ضعف و مشکل شده و نمی‌توانند در امورات زندگی و شخصی موفق شوند. 
لطفی‌حقیقت در رابطه با راهکار کسب مهارت خود آگاهی، گفت: فرد باید یک تصویر کلی از واقعیت زندگی خود را بداند و از پنج شخصیت اصلی پیرامون خود درخواست کند تا تمام ویژگی های مثبت و منفی او را برای وی یادداشت کنند و آنها را جمع بندی کرده  و سعی در این داشته باشد تا ویژگی های مثبت خود را افزایش و ویژگی های منفی را کاهش دهد.
وی در پایان گفت: برای خودآگاهی  تمام مسائل زندگی خود را در نظر بگیرید و با شناخت توانایی‌های خویش بدانید که چه کسی هستید و در چه جایگاه‌هایی و با چه امکاناتی قرار دارید تا به درستی بتوانید مشکلات خود را حل کنید و با خود کنار بیایید.
خودآگاهی تصویری کلی از واقعیت های زندگی است