Home

خودآگاهی تصویری کلی از واقعیت های زندگی است

فرد می‌تواند با شناخت نقاط قوت و ضعف خود به راحتی مسائل و مشکلات را حل کند و تصویر مثبتی از خویش داشته باشد.

جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵
خودآگاهی تصویری کلی از واقعیت های زندگی است
امیرلطفی‌حقیقت روان‌شناس در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مهارت خودآگاهی و تأثیر آن بر زندگی فرد، اظهار داشت: باداشتن مهارت خود آگاهی، فرد می‌تواند با شناخت نقاط قوت و ضعف خود به راحتی مسائل و مشکلات را حل کند و تصویر مثبتی از خویش داشته باشد.

وی افزود: فردی که به خود آگاهی برسد دیگر با خود تعارفی ندارد و همچنین با انتخاب‌های درست و به جا، شناخت جایگاه، توانایی های جسمی و فیزیکی خویش درهمه سطوح و ابعاد زندگی موفق خواهد شد.

این روان‌شناس تاکید کرد: اگر افراد خودآگاهی نداشته باشند اعتماد به نفس هم ندارند و به همین دلیل همیشه در حال تشویش و نگرانی هستند، درنتیجه دچار ضعف و مشکل شده و نمی‌توانند در امورات زندگی و شخصی موفق شوند. 

لطفی‌حقیقت در رابطه با راهکار کسب مهارت خود آگاهی، گفت: فرد باید یک تصویر کلی از واقعیت زندگی خود را بداند و از پنج شخصیت اصلی پیرامون خود درخواست کند تا تمام ویژگی های مثبت و منفی او را برای وی یادداشت کنند و آنها را جمع بندی کرده  و سعی در این داشته باشد تا ویژگی های مثبت خود را افزایش و ویژگی های منفی را کاهش دهد.

وی در پایان گفت: برای خودآگاهی  تمام مسائل زندگی خود را در نظر بگیرید و با شناخت توانایی‌های خویش بدانید که چه کسی هستید و در چه جایگاه‌هایی و با چه امکاناتی قرار دارید تا به درستی بتوانید مشکلات خود را حل کنید و با خود کنار بیایید.