Home

تعطیلی زود هنگام نمایشگاه مطبوعات در روز اول

بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها که ساعاتی پیش گشایش یافت در نخستین روز، زودتر از موعد مقرر تعطیل شد.

از: باشگاه خبرنگاران
تعطیلی زود هنگام نمایشگاه مطبوعات در روز اول