شاگردان محمد طلایی از 23 آبانماه به خط می شوند

اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت های جهانی اوزان غیرالمپیکی در مجارستان روزهای 23 آبان تا 4 آذرماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
شاگردان محمد طلایی از 23 آبانماه به خط می شوند