نظر پزشک فنرباغچه در مورد احتمال نابینا شدن ستاره ترکیه

رابین فن پرسی مهاجم تیم فنرباغچه ترکیه در دیدار لیگ برتر این کشور از ناحیه چشم مصدوم شد و برخی معتقدند احتمال نابینا شدن وی می رود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
نظر پزشک فنرباغچه در مورد احتمال نابینا شدن ستاره ترکیه