بوکسور 15 ساله جانش را از دست داد!

بوکسور 15 ساله روسی پس از مبارزه اش در جام ولادمیر جانش را از دست داد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
بوکسور 15 ساله جانش را از دست داد!