بازگشت مودریچ و کواچیچ به جمع ستارگان کهکشانی ها

لوکا مودریچ و متئو کواچیچ برای آماده سازی بیشتر در آستانه شهرآورد مادرید، به جمع قوهای سپید بازگشتند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
بازگشت مودریچ و کواچیچ به جمع ستارگان کهکشانی ها