رهبر معظم انقلاب‌ حکم تولیت آستان حضرت معصومه (س) ر‌ا 5 سال دیگر تمدید کردند

رهبر معظم انقلاب در حکمی مسئولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) را برای 5 سال دیگر تمدید کرد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
رهبر معظم انقلاب‌ حکم تولیت آستان حضرت معصومه (س) ر‌ا 5 سال دیگر تمدید کردند