Home

حسن شایانفر درگذشت

مدیر دفتر پژوهش‌های روزنامه کیهان پس از طی یک دوره سخت بیماری دار فانی را وداع گفت.

از: باشگاه خبرنگاران
حسن شایانفر درگذشت