ناگفته‌های حسین شریعتمداری درباره مرحوم شایانفر

مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره مرحوم شایانفر نکاتی را مطرح کرد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
ناگفته‌های حسین شریعتمداری درباره مرحوم شایانفر