رویترز: ترامپ می‌تواند مجوز فروش هواپیماهای ایرباس به ایران را باطل کند

خبرگزاری رویترز به نقل از یک کارشناس تحریم‌ها نوشته است که با وجود صدور مجوز فروش هواپیما به ایران، دولت آینده آمریکا می‌تواند به سادگی این مجوزها را باطل کند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
رویترز: ترامپ می‌تواند مجوز فروش هواپیماهای ایرباس به ایران را باطل کند