Home

بیان صرف شنیده ها آفت خاطره نویسی است

این آفت را در خاطره نویسی می بینیم که فرد هرچه را می شنود بیان می کند.

شنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۵
بیان صرف شنیده ها آفت خاطره نویسی است
منصوره فتاحی، نویسنده در گفتگو با خبرنگارحوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به راحتی نگارش خاطره گفت: فرد برای نوشتن داستان و شعر باید یک سری ساخت ها و زیر ساخت هایی در این زمینه ها داشته باشد.اما این مسئله در خاطره نویسی مطرح نیست.از طرف دیگر هم ارتباط با خاطره نویسی بهتر و راحت تر است و هم نگارش آن نسبت به سایر گون های ادبی آسان تر به نظر می رسد.بنابراین در ابتدای کار نویسندگی  به بچه ها نیز توصیه می کنیم به خاطره نویسی بپردازند.  
 
وی افزود: خاطره نویسی نسبت به سایر گونه های ادبی ملموس تر است و واقعیت دارد. بچه ها آنچه را اتفاق می افت می نویسند اما در شکل دفاع مقدس آن این گونه ادبی مرسوم است. بنابراین آثار ضعیف و قوی در این عرصه دیده می شود این آفت را در خاطره نویسی می بینیم که فرد هرچه را می شنود بیان می کند در صورتی که این کار به تجربه و مطالعه زیاد نیاز دارد. به نظر من قبل از نوشتن به خواندن نیاز داریم . بنابراین فرد قبل از خاطره نویسی، با نمونه های قوی و اصول نوشتن در این عرصه آشنا شود. 
این نویسنده با اشاره به اهمیت پژوهش و تحقیق در عرصه خاطره نویسی اظهار داشت: پژوهش و تحقیق به این دلیل در خاطره نویسی اهمیت دارد که سند و تاریخ شفاهی است و فردی که در این عرصه فعالیت می کند باید اهل پژوهش و تحقیق و آشنا با اصول داستان نویسی باشد. یکی از الزامات کار خاطره نویسی شناخت اصول کار داستان نویسی است. وی با نگاه مسلط باید به خاطره ها نظم ده. علاوه بر آن فضای روز حادثه و اتفاقاتی که پیش می آید را توصیف کند. وی با راویانی روبرو است که ادیب نیستند این راویان آنچه را حس کرده اند، بیان می کنند.
فتاحی تصریح کرد: گاهی راویان خیلی ساده و عامیانه برای خاطه نویس صحبت می کند هنگامی که با زن و مرد روستایی صحبتمی کنیدوی به بیان خاطرات بیست تا سی سال قبل خود در حین بیان خاره می پردازد و هیچ نظمی در بیان خاطره نیست. فرد باید به داستان نویسی مسلط باشد. در کنار آن با تاریخ نیز آشنایی داسته باشد.
به عنوان مثال هنگامی که فرد از آغاز جنگ در غرب ایران صحبت می کند، ایرادها و اشتباه های فرد را در کنار تاریخجنگ بگذارد و آن را ساخته و پرداخته کند. خاطره نویس مسلط به اصول خاطره نویسی باشد تا بتواند اثری قوی ارائه دهد این می شود که برخی کارهایی ارائه می دهند که نمی تواند رسالت خود را بیان کند این مسئله به ادبیات دفاع مقدس لطمه می زند و سبب می شود کارهای این عرصه ضعیف به نظر برسد.برای نوشتن کتاب « فرانگیس» قبل از هرکاری پژوهش میدانی داشتم سپس به نقل قول های صحیح رسیدم و کتاب های مرتبط با موضوع داستان را مطالعه کردم.