بیان صرف شنیده ها آفت خاطره نویسی است

شنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۵
بیان صرف شنیده ها آفت خاطره نویسی است

این آفت را در خاطره نویسی می بینیم که فرد هرچه را می شنود بیان می کند.


منصوره فتاحی، نویسنده در گفتگو با خبرنگارحوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به راحتی نگارش خاطره گفت: فرد برای نوشتن داستان و شعر باید یک سری ساخت ها و زیر ساخت هایی در این زمینه ها داشته باشد.اما این مسئله در خاطره نویسی مطرح نیست.از طرف دیگر هم ارتباط با خاطره نویسی بهتر و راحت تر است و هم نگارش آن نسبت به سایر گونه های ادبی آسان تر به نظر می رسد.بنابراین در ابتدای کار نویسندگی  به بچه ها نیز توصیه می کنیم به خاطره نویسی بپردازند.  
 
وی افزود: خاطره نویسی نسبت به سایر گونه های ادبی ملموس تر است و واقعیت دارد. بچه ها آنچه را اتفاق می افت می نویسند اما در شکل دفاع مقدس آن این گونه ادبی مرسوم است. بنابراین آثار ضعیف و قوی در این عرصه دیده می شود این آفت را در خاطره نویسی می بینیم که فرد هرچه را می شنود بیان می کند در صورتی که این کار به تجربه و مطالعه زیاد نیاز دارد. به نظر من قبل از نوشتن به خواندن نیاز داریم . بنابراین فرد قبل از خاطره نویسی، با نمونه های قوی و اصول نوشتن در این عرصه آشنا شود.  این نویسنده با اشاره به اهمیت پژوهش و تحقیق در عرصه خاطره نویسی اظهار داشت: پژوهش و تحقیق به این دلیل در خاطره نویسی اهمیت دارد که سند و تاریخ شفاهی است و فردی که در این عرصه فعالیت می کند باید اهل پژوهش و تحقیق و آشنا با اصول داستان نویسی باشد. یکی از الزامات کار خاطره نویسی شناخت اصول کار داستان نویسی است. وی با نگاه مسلط باید به خاطره ها نظم دهد. علاوه بر آن فضای روز حادثه و اتفاقاتی که پیش می آید را توصیف کند. وی با راویانی روبرو است که ادیب نیستند این راویان آنچه را حس کرده اند، بیان می کنند. فتاحی تصریح کرد: گاهی راویان خیلی ساده و عامیانه برای خاطره نویس صحبت می کند هنگامی که با زن و مرد روستایی صحبت می کنید وی به بیان خاطرات بیست تا سی سال قبل خود در حین بیان خاطره می پردازد و هیچ نظمی در بیان خاطره نیست. فرد باید به داستان نویسی مسلط باشد. در کنار آن با تاریخ نیز آشنایی داشته باشد.به عنوان مثال هنگامی که فرد از آغاز جنگ در غرب ایران صحبت می کند، ایرادها و اشتباه های فرد را در کنار تاریخ جنگ بگذارد و آن را ساخته و پرداخته کند. خاطره نویس مسلط به اصول خاطره نویسی باشد تا بتواند اثری قوی ارائه دهد این می شود که برخی کارهایی ارائه می دهند که نمی تواند رسالت خود را بیان کند این مسئله به ادبیات دفاع مقدس لطمه می زند و سبب می شود کارهای این عرصه ضعیف به نظر برسد.برای نوشتن کتاب « فرانگیس» قبل از هرکاری پژوهش میدانی داشتم سپس به نقل قول های صحیح رسیدم و کتاب های مرتبط با موضوع داستان را مطالعه کردم.   
بیان صرف شنیده ها آفت خاطره نویسی است
jkkjkjkjkj