سکوت تئاتری ها در هفته ای که گذشت

تئاتر در این هفته در کنار رویدادها واخبار روزمره، بدون حاشیه همراه بود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
سکوت تئاتری ها در هفته ای که گذشت