Home

موشک گراد؛ جدیدترین ابزار نسل‌کشی تروریست‌ها در سوریه + تصاویر

تعدادی از اهالی شهرک‌های غربی حلب در پی موشک‌باران آن مناطق توسط تروریست‌ها با موشک‌های گراد زخمی و شهید شدند.

از: باشگاه خبرنگاران
موشک گراد؛ جدیدترین ابزار نسل‌کشی تروریست‌ها در سوریه + تصاویر