مقامات کویت سانحه ریلی کشورمان را تسلیت گفتند

مقام‌های عالی رتبه کویت با ارسال پیام‌‌های تسلیت جداگانه، درگذشت جمعی از شهروندان ایرانی در سانحه ریلی را به رئیس جمهور کشورمان تسلیت گفتند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
مقامات کویت سانحه ریلی کشورمان را تسلیت گفتند