محیط زیست در تقابل با اقتصاد نیست / تبدیل ایده‌ها به کسب و کار سبز

مدیرکل دفتر پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه محیط زیست در تقابل با اقتصاد نیست، افزود: در استارت آپ محیط زیستی به دنبال تبدیل ایده‌ها و خلاقیت‌های حوزه‌های مرتبط با محیط زیست به کسب و کار سبز هستیم.

<
از: باشگاه خبرنگاران
محیط زیست در تقابل با اقتصاد نیست / تبدیل ایده‌ها به کسب و کار سبز