Home

انفجار در یک رستوران چندین نفر را زخمی کرد +تصاویر

انفجار در زیرزمین یک رستوران چندین نفر از مردم را مجروح کرد و باعث زخم عمیقی در سر یک پسر بچه شد.

از: باشگاه خبرنگاران
انفجار در یک رستوران چندین نفر را زخمی کرد +تصاویر