تصویر جعبه سیاه هواپیما تیم فوتبال برزیل

پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵
تصویر جعبه سیاه هواپیما تیم فوتبال برزیل

بعد از گذشته 48 ساعت از سانحه سقوط هواپیما تیم فوتبال برزیل جعبه سیاه هواپیما پیدا شد و کارشناسان مراحل فنی را روی این قطعه انجام می دهند.

به گزارش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران؛بعد از گذشته 48 ساعت از سانحه سقوط هواپیما تیم فوتبال برزیل جعبه سیاه هواپیما پیدا شد و کارشناسان مراحل فنی را روی این قطعه انجام می دهند،تا دلیل اصلی این سانحه مشخص شود.
تصویر جعبه سیاه هواپیما تیم فوتبال برزیل