مصدومیت 6نفر در پی واژگونی پراید در محور زابل- نهبندان

واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور زابل – نهبندان حوالی حوض انبار ۶ نفر مصدوم برجای گذاشت.

<
از: باشگاه خبرنگاران
مصدومیت 6نفر در پی واژگونی پراید در محور زابل- نهبندان