رویترز: اوباما مصوبه تمدید تحریم‌های ایران را امضا خواهد کرد

خبرگزاری رویترز از احتمال امضای مصوبه تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران، از سوی باراک اوباما خبر داد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
رویترز: اوباما مصوبه تمدید تحریم‌های ایران را امضا خواهد کرد