Home

رویترز: اقدام اخیر کنگره آمریکا، باعث تخریب روابط مهندسی‌شده ایران و غرب خواهد شد

خبرگزاری رویترز تمدید تحریم های ایران از سوی کنگره آمریکا را ضربه ای به روند بهبود روابط دوجانبه واشینگتن و تهران خواند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
رویترز: اقدام اخیر کنگره آمریکا، باعث تخریب روابط مهندسی‌شده ایران و غرب خواهد شد