Home

جزییات کلاهبرداری میلیاردی از طریق شبکه های ماهواره ای+تصاویر

هرگونه درخواست از افراد جهت پرداخت و یا واریز پول به بهانه هزینه ارسال جوایز مسابقات پیامکی اعلام شده در شبکه های ماهواره ای ، شیوه و شگردی برای کلاهبرداری است .

از: باشگاه خبرنگاران
جزییات کلاهبرداری میلیاردی از طریق شبکه های ماهواره ای+تصاویر
  test