هر 15 گل مهاجم آبی پوشان، 210 هزار یورو!

تیم اتلتیکو مادرید به ازای هر 15 گل بازیکن تیم آبی پوشان، 210 هزار یورو به جیب می زند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
هر 15 گل مهاجم آبی پوشان، 210 هزار یورو!