حرکت صعودی نرخ 29 ارز +‌جدول

بهای رسمی دلا، پوند و یورو افزایش یافت.

<
از: باشگاه خبرنگاران
حرکت صعودی نرخ 29 ارز +‌جدول