وقتی کانگورو از کوره در می‌رود +تصاویر

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵
وقتی کانگورو از کوره در می‌رود +تصاویر

کانگوروی بوکسور در برنامه زنده تلویزیونی از کوره در رفت و همه را با مشت زد.


به گزارش خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، تصاویری که می‌بینید مربوط به یک برنامه تلویزیونی است که یک مهمان برنامه با کانگوروی خود در برنامه حاضر شده است و سعی دارد توانایی‌های آن را به نمایش بگذارد.
وقتی کانگورو از کوره در می‌رود +تصاویر

وقتی کانگورو از کوره در می‌رود +تصاویر

مهمان این برنامه در حال صحبت کردن با مجری درباره کیلر ویلارد، کانگوروی بوکسوری که دستکش بوکس هم به دست داشت، بود اما این کانگورو در وسط برنامه از کوره در رفت.
وقتی کانگورو از کوره در می‌رود +تصاویر


از کوره در رفتن ویلارد برای برنامه تلویزیونی گران تمام شد و این کانگوروی بوکسور شروع به حمله به همه‌چیز، از مجری تا وسایل استودیو کرد و مجری برنامه را هم با مشت به سرش از استودیو بیرون کرد.
گفتنی است؛ این برنامه تلویزیونی در استرالیا در حال پخش شدن بود.
وقتی کانگورو از کوره در می‌رود +تصاویر