Home

وقتی کانگورو از کوره در می‌رود +تصاویر

کانگوروی بوکسور در برنامه زنده تلویزیونی از کوره در رفت و همه را با مشت زد.

از: باشگاه خبرنگاران
وقتی کانگورو از کوره در می‌رود +تصاویر