تشکیل کنسرسیوم بانکی برای اعطای تسهیلات ویژه به شرکت پدیده شاندیز

کنسرسیوم بانکی اعطای تسهیلات ویژه به شرکت پدیده شاندیز تشکیل و مقرر شد در صورت تحقق شرایطی کاملاً مشخص مبلغ 5 هزار میلیارد ریال تسهیلات، به شرکت پدیده شاندیز پرداخت شود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
تشکیل کنسرسیوم بانکی برای اعطای تسهیلات ویژه به شرکت پدیده شاندیز