Home

جدال نابرابر آبی های خوزستان با شیخ نشینان ابوظبی

تیم فوتبال استقلال خوزستان در نخستین حضور خود در لیگ قهرمانان آسیا کار سختی مقابل الجزیره دارد.

از: باشگاه خبرنگاران
جدال نابرابر آبی های خوزستان با شیخ نشینان ابوظبی
  test