اخبار جعلی فیس‌بوک از فیلتر چه کسانی رد می‌شود؟

فیسبوک به‌منظور جلوگیری از انتشار اخبار جعلی، قبل از اشتراک‎گذاری اخبار را از فیلترهایی رد می‌کند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
اخبار جعلی فیس‌بوک از فیلتر چه کسانی رد می‌شود؟