Home

موراتا و کریس رونالدو در جام باشگاه های جهان رکورد زدند

موراتا به عنوان اولین تعویضی چهارم در تاریخ جام باشگاه های جهان تاریخ ساز شد.

از: باشگاه خبرنگاران
موراتا و کریس رونالدو در جام باشگاه های جهان رکورد زدند