ابراز تاسف بعیدی نژاد از عملکرد برخی رسانه های غربی +اینستاپست

حمید بعیدی نژاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش نسبت به عدم توجه برخی رسانه های غربی به واقعیت های حلب واکنش نشان داد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
ابراز تاسف بعیدی نژاد از عملکرد برخی رسانه های غربی +اینستاپست