رویترز: آمریکا تلاش کرد شرکت نداشتنش در نشست مسکو را کم اهمیت جلوه دهد/ واشینگتن در حلب صرفا یک تماشاگر بود

خبرگزاری رویترز نوشت آمریکا تلاش کرد شرکت نداشتن خود را در مذاکرات روسیه، ایران و ترکیه درباره بحران سوریه کم اهمیت جلوه دهد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
رویترز: آمریکا تلاش کرد شرکت نداشتنش در نشست مسکو را کم اهمیت جلوه دهد/ واشینگتن در حلب صرفا یک تماشاگر بود