شکست حریف آسیایی پرسپولیس در لیگ ستارگان

تیم فوتبال الریان ، حریف پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، در لیگ ستارگان قطر متحمل شکست شد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
شکست حریف آسیایی پرسپولیس در لیگ ستارگان